Ontdek de kracht van U-space

Het mogelijk maken van complexe en grootschalige operaties met de implementatie van een Unmanned Traffic Management systeem in de lucht.

Het integreren van bemande en onbemande luchtvaart via U-space vereist verschillende fasen van voorbereiding op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Onze experts op het gebied van regelgeving en operaties kunnen je helpen bij de voorbereiding en implementatie van het U-space luchtruim.

UspacePlaceholder
Logo gemeente amsterdam
LVNL logo
Rijkswaterstaat logo
AMU-LED logo
Port of Rotterdam logo
MovingDot logo
Coordination Mechanism

1. U-space Risk Assessment

Het U-Space luchtruim kan om verschillende redenen worden gebruikt, zoals veiligheid, beveiliging, privacy of milieuoverwegingen. Als bevoegde autoriteit bent je verantwoordelijk voor het coordination mechanism dat de oprichting, efficiënte werking en veiligheidsbewaking van het luchtruim en de geleverde diensten daarin waarborgt.

De planningsfase van het coordination mechanism omvat een uitgebreide stakeholder analyse en airspace risk assessment, waarbij rekening wordt gehouden met de risico’s in de lucht en op de grond. Met onze ervaring in zowel bemande als onbemande operaties kunnen we u helpen bij het opzetten van het coordination mechanism en het uitvoeren van de vereiste stakeholder analyse en risk assessment.

Coordination
USSP image
Regulation

2. Architectuur

Om het U-space luchtruim als bevoegde autoriteit op te zetten, moet je een goed begrip hebben van verplichte en optionele diensten die binnen het luchtruim kunnen worden geleverd, de verschillende architecturen die kunnen worden opgezet en de beslissingen die moeten worden genomen over mogelijke governance- en financieringsmodellen. AirHub Consultancy kan helpen bij het opzetten van de basis voor het bestuur van U-space.

Als USSP moet je voldoen aan de vereisten met betrekking tot de interface met de CIS en/of ATS-provider(s). Daarnaast moet je voldoen aan de vereisten voor het delen van gegevens en informatie en gebruikmaken van specifieke informatie uitwisselingsmodellen en protocollen. Als je een CAA, ANSP of potentiële USSP of CIS bent, kunnen wij je ondersteunen met onze technische knowhow als lid van EUROCAE, operationele ervaring en juridische expertise bij het opzetten van de U-space architectuur en informatiestromen.

USSP & CIS

3. Certificatie

Om een U-space serviceprovider (USSP) of aanbieder van een common information service (CIS) te worden, moet je een robuust managementsysteem opzetten en een solide businessplan hebben. Daarnaast moet er een security management system en een systeem voor het melden van incidenten worden ontwikkeld, evenals een operationeel handboek met daarin een noodplan en een plan voor noodsituaties. Samen met onze partners kunnen we je helpen bij het opzetten van de vereiste documentatie, het trainen van uw personeel en het implementeren van alle systemen en processen.

Als bevoegde autoriteit moet je in staat zijn om de certificering van potentiële USSP’s en CIS’en uit te voeren, toezicht te houden en indien nodig de veiligheid te handhaven. Hiervoor heb je technische en operationele capaciteit en expertise nodig. Wij kunnen je helpen bij het opzetten van een efficiënt en compliant certificeringsproces, een toezichtmechanisme en handhavingsprocessen, en het opleiden van je personeel om deze taken uit te voeren.

u-space architecture

Use cases

Logo ministerie van I&W
To enable a large number of drones and complex operations, an unmanned traffic management system called U-space...

Webinar: Preparing for U-Space

Drones hebben het potentieel om aanzienlijk bij te dragen aan de Europese en wereldwijde economieën. De recente implementatie van Verordening (EU) 2021/664 van de Commissie betreffende een regelgevingskader voor U-space wordt verwacht de ontwikkeling van op drones gebaseerde diensten te bevorderen die aan dit potentieel kunnen bijdragen.

Van aanwijzing en oprichting tot toezicht en handhaving.

Ondersteuning van overheden en ANSP's bij het beheer van onbemand luchtverkeer!

Image of Toby

Consultancy support

Toby Enzerink

Onze experts op het gebied van regelgeving en operaties kunnen je helpen bij de voorbereiding en implementatie van het U-space luchtruim.